Flavtistra 2016

pozor Sporočilo:

Flavistra 2018


Splošne informacije - FlavtIstra 2016

puscicaKnjižica FlavtIstra 2016


Flute festival EuropeCILJI FLAVTISTRE 2016

Festival, delavnice, predstavitve, koncerti in razstave bodo mladim flavtistom omogočile celodnevno druženje, medsebojno povezovanje, izmenjavo izkušenj in pridobivanje znanj.


Flute festival EuropePRAVILNIK FESTIVALA – DISPOZICIJE:

Festival mladih flavtistov bo potekal v okviru 4. mednarodnega združevanja mladih flavtistov,
ki bo 25. do 27. novembra 2016, v prostorih Glasbene šole Koper.

KATEGORIJE / PROGRAM

SOLISTI
1. kategorija: do 12 let
(rojeni 2004 in mlajši)
dve skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja,
do 5 minut programa;

2. kategorija: 13 do 15 let
(rojeni 2003 do 2001)
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 7 minut programa;


3. kategorija: 16 do 18 let
(rojeni 2000 do 1998)
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 10 minut programa;


4. kategorija: 19 do 21 let
(rojeni 1997 do 1995)
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 12 minut programa;


5. kategorija: 22 do 25 let
(rojeni 1994 do 1991)
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 15 minut programa.

 

KOMORNE SKUPINE S FLAVTO
1. kategorija: povprečna starost člana skupine do 14 let
s
kladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 10 minut programa;

2. kategorija: povprečna starost člana skupine do 18 let
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 15 minut programa;


3. kategorija: povprečna starost člana skupine do 25 let

skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 20 minut programa.


pozor Ob prihodu udeleženci festivala predložijo tajniku festivala štiri fotokopije klavirskih not/partiture komornih del. Kopiranje na glasbeni šoli ne bo mogoče.
Korepetitorja si lahko udeleženci pridobijo tudi na festivalu, vendar je to potrebno izpolniti ob prijavi. V tem primeru je ob prijavi potrebno poslati tudi fotokopijo klavirskih not ter poleg kotizacije plačati tudi korepetitorja.


Flute festival EuropePRIJAVNINA

Prijavnina za SOLISTE:
- Prijavnina za 1. in 2. kategorijo znaša 50,00 €.
- Prijavnina za 3. in 4. kategorijo znaša 60,00 €.
- Prijavnina za 5. kategorijo znaša 70,00 €.

Prijavnina za KOMORNE SKUPINE S FLAVTO:
- Prijavnina za 1. kategorijo znaša 70,00 € (za celotno komorno skupino).
- Prijavnina za 2. kategorijo znaša 90,00 € (za celotno komorno skupino).
- Prijavnina za 3. kategorijo znaša 110,00 € (za celotno komorno skupino).

V ceno prijavnine so vključene vse aktivnosti FlavtIstre, ki bodo potekale od petka, 25. do nedelje, 27. novembra 2016.

Izbrani udeleženci 4. in 5. kategorije - SOLISTI ter 3. kategorije - KOMORNE SKUPINE S FLAVTO, bodo po izboru komisije festivala FlavtIstra 2016 nastopili na KONCERTU MLADIH FLAVTISTOV, ki bo v petek, 25. novembra 2016 ob 17. uri, v koncertni dvorani Glasbene šole Koper (možno snemanje Radia Koper).

Starši, učitelji in korepetitorji aktivnega udeleženca (solista ali člana komorne skupine) imajo na festivalu ter ostalih aktivnostih FlavtIstre, VSTOP PROST.
Udeležbo starša, učitelja in korepetitorja je potrebno navesti na prijavnici ter prevzeti vstopnice ob prijavi udeleženca.

Kotizacija za URADNEGA KOREPETITORJA:
- Kotizacija za 1. kategorijo znaša 25,00 €.
- Kotizacija za 2. kategorijo znaša 30,00 €.
- Kotizacija za 3. kategorijo znaša 35,00 €.
- Kotizacija za 4. kategorijo znaša 40,00 €.
- Kotizacija za 5. kategorijo znaša 45,00 €.

V primeru, da udeleženec potrebuje uradnega korepetitorja festivala FlavtIstra, mora to ustrezno označiti ob prijavi in plačati ceno kotizacije skupaj s prijavnino.
Ob prijavi, je poleg ostalih potrebnih dokazil, obvezno poslati tudi klavirske note za uradnega korepetitorja.
V ceno kotizacije uradnega korepetitorja FlavtIstre sta vključeni dve vaji in nastop na festivalu.

Uradna korepetitorja festivala FlavtIstra 2016:
Ana Žunić: 1. in 2. kategorija, učilnica št. 18. Kontakt: ana.zunic07@gmail.com
Nena Rion: 3., 4. in 5. kategorija, učilnica št. 9. Kontakt: n1rion@yahoo.com


Prijavnina za PASIVNE učitelje in udeležence:

- Prijavnina za pasivne učitelje (brez aktivnega učenca), ki se želijo udeležiti delavnic, predstavitev in koncertov,
ki bodo od petka, 25. do nedelje, 27. novembra 2016, znaša 70,00 €.

- Prijavnina za pasivne učitelje (brez aktivnega učenca), ki se želijo udeležiti samo delavnic in predstavitev (brez koncertov), ki bodo od petka, 25. do nedelje, 27. novembra 2016, znaša 50,00 €.


Prijavnina za PASIVNE učence:
Prijavnina za pasivne učence, ki se želijo udeležiti delavnic in predstavitev,
ki bodo od petka, 25. do nedelje, 27. novembra 2016, znaša 30,00 €.

Potrdila o udeležbi na festivalu FlavtIstra lahko prevzamete na Info točki v avli GŠ Koper.

Za udeležbo na ostalih aktivnosti FlavtIstre 2016 (festival, koncerti, slavnostna koncerta, razstave),
ki bodo od petka, 25. do nedelje, 27. novembra 2016, imajo pasivni učenci VSTOP PROST.


Prostovoljni prispevek za KONCERTE:

Vstopnina za posamezne koncerte,
ki bodo od petka, 25. do nedelje, 27. novembra 2016, znaša 10,00 €.
Vstopnino je potrebno poravnati ob prihodu in sicer na Info točki v avli Glasbene šole Koper.
Obisk koncerta MLADIH FLAVTISTOV je brez vstopnine.


Flute festival EuropePRIJAVA NA FLAVTISTRO 2016

Aktivni in pasivni udeleženci se prijavijo s pomočjo elektronske prijavnice - tukaj:
Aktivna udeležba / Pasivna udeležba

Prijavnino se nakaže na transakcijski račun:
MODRIART, Alenka Zupan s.p.
Dekani 225/d, 6271 Dekani, Slovenija
Namen nakazila: ime in priimek/komorna skupina - FLAVTISTRA
TRR: 290000050117526
IBAN: SI56290000050117526
SWIFT: BACXSI22

pozor Fotokopijo potrdila o plačani prijavnini (aktivni in pasivni udeleženci, korepetitor FlavtIstre), fotokopijo rojstnega lista ter fotokopijo klavirskih not (v primeru, če pianista potrebujejo) morajo udeleženci poslati po pošti ali v elektronski obliki na naslov:

MODRIART – FLAVTISTRA Alenka Zupan s.p.,
Dekani 225/d, 6271 Dekani, Slovenija info@alenkazupan.com

 

pozor ROK PRIJAVE: 9. november 2016


Flute festival EuropePRAVILNIK FESTIVALA

- festival je odprtega tipa (mednaroden),
- mlajši udeleženci festivala lahko igrajo v višji kategoriji,
- skladbe se izvaja izključno iz originalnih not,
- za komorno skupino s flavto se smatra tisto obliko komorne skupine, ki vključuje flavto kot glavni inštrument
   (duo, trio, kvartet, … v kombinaciji z drugimi inštrumenti),
- v primeru odpovedi se prijavnine ne vrača,
- pred festivalom je udeleženec dolžan pokazati identifikacijski dokument tajniku festivala,
- ob koncu prijavnega roka se vrstni red udeležencev festivala določi z žrebanjem priimka,
- komisija poda pisno mnenje posameznemu udeležencu / komorni skupini festivala,
- na večernem slavnostnem koncertu prejmejo udeleženci mnenja komisije in potrdilo o udeležbi,
- udeleženci festivala se odpovedujejo avtorski pravici za snemanje festivala (avdio, video), honorarjem ter soglašajo z objavo
   in javnim predvajanjem posnetkov.

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb urnika in vsebin.


Flute festival EuropeDELAVNICE IN PREDSTAVITVE
Zanimive, poučne in atraktivne delavnice ter predstavitve za udeležence in učitelje.

RAZSTAVE
različnih proizvajalcev inštrumentov, glasbenih pripomočkov in notne literature.

KONCERTI
slovenskih in tujih komornih zasedb ter slavnostna koncerta priznanih flavtistov.


Flute festival EuropeINFORMACIJE O ORGANIZATORJIH

Vodja projekta: Alenka Zupan

Glasbena šola Koper
Gallusova 2, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: 00 386 (0)5 666 36 00 (tajništvo)
Spletna stran: www.glasbena-kp.net

MODRIART, Alenka Zupan s.p.
Dekani 225/d, 6271 Dekani, Slovenija
GSM: 00 386 (0)41 756 441
E-mail: info@alenkazupan.com
Spletna stran: www.alenkazupan.com

Za bivanje poskrbijo udeleženci sami. Informacije na: www.koper.si (turizem) ali www.sloveniancoast.net, www.apartment-vacation.com