Flavtistra

Flavistra 2018


Splošne informacije - FlavtIstra 2018


Flute festival EuropeCILJI FLAVTISTRE 2018

Festival, delavnice, predstavitve, koncerti in razstave bodo mladim flavtistom omogočile celodnevno druženje, medsebojno povezovanje, izmenjavo izkušenj in pridobivanje znanj.


Flute festival EuropePRAVILNIK FESTIVALA – DISPOZICIJE:

Festival mladih flavtistov bo potekal v okviru 4. mednarodnega združevanja mladih flavtistov, ki bo 24. in 25. novembra 2018, v prostorih Glasbene šole Koper.

KATEGORIJE / PROGRAM

SOLISTI
1. kategorija: do 12 let (rojeni 2006 in mlajši)
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja,
do 5 minut programa;

2. kategorija: 13 do 15 let (rojeni 2005 do 2003)
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 7 minut programa;

3. kategorija: 16 do 18 let (rojeni 2002 do 2000)
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 10 minut programa;

4. kategorija: 19 do 21 let (rojeni 1999 do 1997)
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 12 minut programa;

5. kategorija: 22 do 25 let (rojeni 1996 do 1993)
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 15 minut programa.

 

KOMORNE SKUPINE S FLAVTO

1. kategorija: povprečna starost člana skupine do 14 let
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 10 minut programa;

2. kategorija: povprečna starost člana skupine do 18 let
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 15 minut programa;

3. kategorija: povprečna starost člana skupine do 25 let
skladbe po lastni izbiri, različnega karakterja, različnih časovnih obdobij,
do 20 minut programa.

 

pozor Ob prihodu udeleženci festivala predložijo tajniku festivala štiri fotokopije klavirskih not/partiture komornih del. Kopiranje na glasbeni šoli ne bo mogoče.
Korepetitorja si lahko udeleženci pridobijo tudi na festivalu, vendar je to potrebno izpolniti ob prijavi. V tem primeru je ob prijavi potrebno poslati tudi fotokopijo klavirskih not ter poleg kotizacije plačati tudi korepetitorja.


Flute festival Europe PRIJAVNINA

Prijavnina za SOLISTE:

- Prijavnina za 1. in 2. kategorijo znaša 60,00 €.
- Prijavnina za 3. in 4. kategorijo znaša 70,00 €.
- Prijavnina za 5. kategorijo znaša 80,00 €.

Prijavnina za KOMORNE SKUPINE S FLAVTO:

- Prijavnina za 1. kategorijo znaša 80,00 € (za celotno komorno skupino).
- Prijavnina za 2. kategorijo znaša 100,00 € (za celotno komorno skupino).
- Prijavnina za 3. kategorijo znaša 120,00 € (za celotno komorno skupino).

V ceno prijavnine so vključene vse aktivnosti FlavtIstre, ki bodo potekale od sobote, 24. do nedelje, 25. novembra 2018.

Starši, učitelji in korepetitorji aktivnega udeleženca (solista ali člana komorne skupine) imajo na festivalu ter ostalih aktivnostih FlavtIstre, PROST VSTOP.


Kotizacija za URADNEGA KOREPETITORJA:
- Kotizacija za 1. kategorijo znaša 30,00 €.
- Kotizacija za 2. kategorijo znaša 35,00 €.
- Kotizacija za 3. kategorijo znaša 40,00 €.
- Kotizacija za 4. kategorijo znaša 45,00 €.
- Kotizacija za 5. kategorijo znaša 50,00 €.


Prijavnina za PASIVNE učitelje in udeležence:

- Prijavnina za pasivne učitelje (brez aktivnega učenca), ki se želijo udeležiti delavnic, predstavitev in koncertov, ki bodo od sobote, 24. do nedelje, 25. novembra 2018,
znaša 80,00 €.

- Prijavnina za pasivne učitelje (brez aktivnega učenca), ki se želijo udeležiti samo delavnic in predstavitev (brez koncertov), ki bodo od sobote, 24. do nedelje, 25. novembra 2018, znaša 60,00 €.

Prijavnina za PASIVNE učence:
Prijavnina za pasivne učence, ki se želijo udeležiti delavnic in predstavitev, ki bodo od sobote, 24. do nedelje, 25. novembra 2018, znaša 50,00 €.

Za udeležbo na ostalih aktivnosti FlavtIstre 2018 (festival, koncerti, slavnostna koncerta, razstave), ki bodo od sobote, 24. do nedelje, 25. novembra 2018, imajo pasivni učenci PROST VSTOP.


Vstopnina za posamezne KONCERTE:

Vstopnina za posamezne koncerte, ki bodo od sobote, 24. do nedelje, 25. novembra 2018, znaša 10,00 €. Vstopnino je potrebno poravnati ob prihodu in sicer na Info točki v avli Glasbene šole Koper.


Flute festival EuropePRAVILNIK FESTIVALA

- festival je odprtega tipa (mednaroden),
- mlajši udeleženci festivala lahko igrajo v višji kategoriji,
- skladbe se izvaja izključno iz originalnih not,
- za komorno skupino s flavto se smatra tisto obliko komorne skupine, ki vključuje flavto kot glavni inštrument (duo, trio, kvartet, … v kombinaciji z drugimi inštrumenti),
- v primeru odpovedi se prijavnine ne vrača,
- pred festivalom je udeleženec dolžan pokazati identifikacijski dokument tajniku festivala,
- pred festivalom udeleženec/komorna skupina predloži tajniku festivala štiri fotokopije klavirskih not/partiture komornih del (urejene in zlepljene partiture).
- ob koncu prijavnega roka se vrstni red udeležencev festivala določi z žrebanjem priimka,
- komisija poda pisno mnenje posameznemu udeležencu / komorni skupini festivala,
- na večernem slavnostnem koncertu prejmejo udeleženci mnenja komisije in potrdilo o udeležbi,
- udeleženci festivala se odpovedujejo avtorski pravici za snemanje festivala (avdio, video), honorarjem ter soglašajo z objavo in javnim predvajanjem posnetkov.

 

pozor Za pridobitev priznanja na 5. mednarodnem združevanju mladih flavtistov FlavtIstra 2018 se morajo udeleženci udeležiti delavnic, predstavitev in koncertov, ki so zanje predvidene.

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb urnika in vsebin.


Flute festival EuropeDELAVNICE IN PREDSTAVITVE
Zanimive, poučne in atraktivne delavnice ter predstavitve za udeležence in učitelje.

RAZSTAVE
različnih proizvajalcev inštrumentov, glasbenih pripomočkov in notne literature.

KONCERTI
slovenskih in tujih komornih zasedb ter slavnostna koncerta priznanih flavtistov.


Flute festival EuropeINFORMACIJE O ORGANIZATORJIH

Vodja projekta: Alenka Zupan

Glasbena šola Koper
Gallusova 2, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: 00 386 (0)5 666 36 00 (tajništvo)
Spletna stran: www.glasbena-kp.net

MODRIART, Alenka Zupan s.p.
Dekani 225/d, 6271 Dekani, Slovenija
GSM: 00 386 (0)41 756 441
E-mail: info@alenkazupan.com
Spletna stran: www.alenkazupan.com

Za bivanje poskrbijo udeleženci sami. Informacije na: www.koper.si (turizem) ali www.sloveniancoast.net, www.apartment-vacation.com