Flavtistra
Obvestilo

Splošne informacije - FlavtIstra 2020


Flute festival EuropeSOLISTI
KATEGORIJE
punkt I. kategorija: do 12 let
punkt II. kategorija: 13 do 15 let
punkt III. kategorija: 16 do 18 let
punkt IV. kategorija: 19 do 21 let
punkt V. kategorija: 22 do 25 let

Flute festival EuropeKOMORNE SKUPINE S FLAVTO
punkt I. kategorija: do 14 let
punkt II. kategorija: do 18 let
punkt III. kategorija: do 25 let

Glasbena šola Koper, 21. in 22. novembra 2020.


Flute festival EuropeCILJI FLAVTISTRE 2020

Festival, delavnice, predstavitve, koncerti in razstave bodo mladim flavtistom omogočile celodnevno druženje, medsebojno povezovanje, izmenjavo izkušenj in pridobivanje znanj.


Flute festival EuropePRAVILNIK FESTIVALA

- festival je odprtega tipa (mednaroden),
- mlajši udeleženci festivala lahko igrajo v višji kategoriji,
- skladbe se izvaja izključno iz originalnih not,
- za komorno skupino s flavto se smatra tisto obliko komorne skupine, ki vključuje flavto kot glavni inštrument (duo, trio, kvartet, … v kombinaciji z drugimi inštrumenti),
- v primeru odpovedi se prijavnine ne vrača,
- pred festivalom je udeleženec dolžan pokazati identifikacijski dokument tajniku festivala,
- pred festivalom udeleženec/komorna skupina predloži tajniku festivala štiri fotokopije klavirskih not/partiture komornih del (urejene in zlepljene partiture).
- ob koncu prijavnega roka se vrstni red udeležencev festivala določi z žrebanjem priimka,
- komisija poda pisno mnenje posameznemu udeležencu / komorni skupini festivala,
- na večernem slavnostnem koncertu prejmejo udeleženci mnenja komisije in potrdilo o udeležbi,
- udeleženci festivala se odpovedujejo avtorski pravici za snemanje festivala (avdio, video), honorarjem ter soglašajo z objavo in javnim predvajanjem posnetkov.

 

pozor Za pridobitev priznanja na 6. mednarodnem združevanju mladih flavtistov FlavtIstra 2020 se morajo udeleženci udeležiti delavnic, predstavitev in koncertov, ki so zanje predvidene.

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb urnika in vsebin.


Flute festival EuropeDOGOODKI IN KONCERTI

DELAVNICE, PREDAVANJA IN PREDSTAVITVE
zanimive, poučne in atraktivne delavnice, predavanja ter predstavitve za udeležence, učitelje in starše.

RAZSTAVE
različnih proizvajalcev inštrumentov, glasbenih pripomočkov in notne literature.

KONCERTI
priznanih flavtistov ter slavnostna koncerta s podelitvijo priznanj aktivnim udeležencem festivala.


Flute festival EuropeINFORMACIJE O ORGANIZATORJIH

Vodja projekta: Alenka Zupan

Glasbena šola Koper
Gallusova 2, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: 00 386 (0)5 666 36 00 (tajništvo)
Spletna stran: www.glasbena-kp.net

MODRIART, Alenka Zupan s.p.
Dekani 225/d, 6271 Dekani, Slovenija
GSM: 00 386 (0)41 756 441
E-mail: info@alenkazupan.com
Spletna stran: www.alenkazupan.com

Za bivanje poskrbijo udeleženci sami. Informacije na: www.koper.si (turizem) ali www.sloveniancoast.net